Razvijena tehnologija za brže i dugotrajnije memorije

05. 08. 2015 | uredio | hardware

Aug

Iako smo postali ovisni o pametnim telefonima i internetu, a našu eru nazivaju erom podataka, moramo priznati da se malo ko brine na ličnoj razini o veličini memorije koju posedujemo. Često puta dosta bitniji podatak kod kupnje novog uređaja nam je procesorska snaga i RAM, dok je memorija za pohranu nekako stavljena po strani. Jedan od razloga za manju brigu o veličini memorije za pohranu podataka svakako leži u činjenici da danas postoji mnoštvo cloud servisa koji nude vrlo kvalitetnu i sigurno pohranu podataka. Ipak, memorija je još uvek jedan velik i bitan čimbenik modernih uređaja, a na to ukazuje i činjenica da se neprestano istražuje i da su na tom području u zadnje vreme napravljeni veliki pomaci na bolje.

memorije

Naučnici su razvili tehnologiju naziva WALDIO, a u budućnosti bi trebala doneti pravu malu revoluciju u način pohrane podataka. Naime, ova tehnologija radi na principu da u memoriju sprema samo najosnovnije podatke koji su potrebni da bi se korisniku prikazale promene koje su učinjene. S druge strane način spremanja je također promenjen te se sada podaci spremaju u što manje foldere kako bi se što manje teretila memorije. To bi u pravilu značilo da pokušava održati broj iskorištenih segmenata memorije na minimalnoj vrednosti te na taj način oslobađa tzv. mrtve sektore što nas dovodi do toga da je opterećenje na memoriju minimalno moguće.
Sve gore navedene činjenice imaju zadatak da ubrzaju rad i da produže životni vek memorije. Prema provedenim testovima ova je memorija čak 14 puta brža od trenutno postojeće, a životni vek produžen je za velikih 39 posto što nije mala stvar. Nije poznat tačan mesec kada bi se memorija mogla pojaviti u prodaji, ali prema navodima to će biti uskoro. Promene bi trebale biti vidljive već na prvi pogled prilikom korištenja memorije, a zbog dužeg veka trajanja trebale bi produžiti i sam životni vek uređaja koji će ih koristiti.