Java je najčešća meta za hakerske napade

14. 10. 2013 | uredio | software

Oct
14

F-Secure, kompanija koja se bavi računarskom bezbednošću, označila je Javu najčešćom metom hakerskih napada u prvoj polovini ove godine. Prema njihovom istraživanju hakerski napadi sve više iskorištavaju zero-day ranjivosti.
Od pet najčešće iskorišćavanih ranjivosti, četiri potiču iz Java okruženja poput programskog paketa JRE (Java Runtime Environment) ili plugina za web-preglednače. To ne treba začuditi jer je Java sveprisutna na računarskim sistemima baš kao i druga popularna meta hakerskih napada, operativni sistem Windows.

2

Oko 95% svih detektiranih napada na područiju SAD-a pripada upravo pet najčešće iskorišćavanih ranjivosti. F-Secure predviđa da je 78 na svakih 1000 korisnika u SAD-u detektovalo neki od pet specifičnih ranjivosti, dok je u Nemačkoj taj odnos 60 na svakih 1000 korisnika.
Pet najčešće korišćenih malicioznih alata za napade, BlackHole, SweetOrange, Crimeboss, Styx i Cool odgovorni su za 70% napada povezanih sa ranjivošću.
U prvoj polovini godine takođe je identifikovana prva zloćudna aplikacija za Mac sa ispravnim Apple-ovim ID-em za developere.
U svetu mobilnih operativnih sistema u prvoj polovini godine najčešće napadani sistem bio je Android.

Stranice 1 od 11