Predstavljen program „Intel Cloud Technology“

05. 02. 2014 | uredio | software

Feb

Kako bi IT organizacijama pomogao da donesu bolje odluke o kupovini i da obezbede optimalni učinak svojih cloud aplikacija, Intel se udružio sa 16 vodećih provajdera cloud usluga iz celog sveta kako bi predstavio program „Intel Cloud Technology“.

powered-by-intel-cloud-technology

Ova inicijativa omogući će korisnicima cloud servisa da imaju jasan uvid u tehnologiju koja pokreće CSP infrastrukture pre nego što kupe neki servis.
Program se zasniva se na saradnji kompanija Amazon Web Services (AWS) i Intel, najavljenoj prošlog septembra kako bi klijentima bile predstavljene prednosti koje u pogledu specifikacija, performansi, kvaliteta i sigurnosti ima Intel tehnologija korišćena u AWS instancama. Provajderi cloud servisa koji učestvuju u novom programu kompanije Intel biće prepoznatljive po oznaci „Powered by Intel Cloud Technology”.
„Slično kao i prilikom odabira automobila, tip motora koji pokreće cloud usluge drastično utiče na njihov učinak i efikasnost”, izjavio je Džejson Veksmen, potpredsednik grupe Data Center i direktor grupe Cloud Platform u kompaniji Intel.
„Korisnici cloud usluga žele da znaju na kojoj su tehnologiji zasnovane aplikacije koje koriste jer imaju direktan uticaj na njihovo poslovanje. Korisnicima će po prvi put biti omogućena transparentnost prilikom odabira optimalnih tehnologija za svoje cloud aplikacije.”