Još godinu dana podrške za Microsoft SQL Server 2005

22. 05. 2015 | uredio | software

May

Kompanija Microsoft objavila je kako će u aprilu 2016. godine u potpunosti ukinuti podršku za sve verzije popularne usluge za administraciju podataka SQL Server 2005, što predstavlja deo normalnog životnog ciklusa programa.

box_sqlserver2005std
Svaki proizvod ima svoj životni ciklus, a on počinje puštanjem proizvoda u prodaju te završava kad se obustavi njegova podrška. Poznavanje ključnih datuma životnog ciklusa pomaže pri donošenju informisane odluke o trenutku nadogradnje ili o drugim izmenama softvera. SQL Server 2005 prvi put je izdat u novembru 2005. godine. Današnje baze podataka imaju potrebu za većom skalabilnošću kako bi mogle podržati veće količine i različite vrste podataka. Preseljenjem sa SQL Server 2005, organizacije mogu iskoristiti prednosti novih tehnologija, kako bi zaštitili svoje okruženje, iskoristili maksimalne performanse i optimizirali fizičku i virtualnu IT infrastrukturu, lokalno ili u oblaku.
Ukidanjem podrške Microsoft više neće pružati sigurnosna ažuriranja, popravke, besplatnu ili plaćenu podršku za korisnike ili detalje o tehničkim ažuriranjima, što je u potpunosti u skladu s politikama životnog ciklusa usluga i proizvoda koje je kompanija Microsoft donela 2002. godine. To također znači da ni treće strane neće biti u mogućnosti pružanja sigurnosnih ažuriranja za SQL Server 2005 te sva potraživanja od strane trećih osoba neće biti valjana.
Savetujemo korisnike SQL Servera 2005 da već danas započnu s procenom koje aplikacije još uvek koriste SQL Server 2005 i s planom migracija istih na novije verzije. Na raspolaganju imaju više opcija ovisno o potrebama njihovih aplikacija. One uključuju preseljenje na SQL Server 2014, na SQL Server 2014 u virtualnom okruženju i Microsoft Azure SQL baze podataka.
Nakon preseljenja korisnici će dobiti punu zaštitu svojih poslužitelja i kontinuirana sigurnosna ažuriranja i zakrpe koje Microsoft pruža. Koristeći prednosti novih tehnologija korisnici će moći postići maksimalne performanse, održati najbolju sigurnost podataka i optimizirati strukturu podataka.