Windows podešavanja

12. 03. 2014 | uredio | software

Mar

Ultimate Windows Tweaker je jedan od poznatijih programa za podešavanje nestandardnih i sakrivenih opcija Windows okruženja.

Prethodna generacija ovog programa podržavala je Windows Vista i Windows 7 okruženja, a nedavno je predstavljen Ultimate Windows Tweaker u verziji 3 koji ima podršku za Windows 8 i Windows 8.1.
Poput drugih sličnih programa, različita podešavanja su grupisana u nekoliko kategorija. U slučaju Ultimate Windows Tweaker-a, najveći broj opcija je svrstan u kategoriju za prilagođavanje samog okruženja, recimo za prikaz taskbar ikona, način rada File Explorer-a, ili za izgled Moder UI (Metro) korisničkog interfejsa. Pored opcija vezanih za izgled i ponašanje okruženja, tu su i posebne grupe opcija za prilagođavanje korisničkih naloga, podešavanje opcija koje utiču na performanse sistema, razne sigurnosne aspekte, kao i neke dodatne mogućnosti.
Preporučujemo da pre promene bilo kakvih parametara kreirate Restore point, koji će omogućiti vraćanje na prethodno stanje u slučaju problema u radu.

Ultimate-Windows-Tweaker_8

Na raspolaganju je i nekoliko posebnih opcija za dodatna podešavanja Internet Exsplorer-a, uz podršku za IE verzije 10 i 11. Aktuelna verzija programasadrži preko 170 opcija. Neke od njih se mogu podešavati i standardnim alatima koji dolaze uz Windows, recimo iz Control Panela ilidirektnim menjanjem vrednosti sistemskih ključeva iz Registry baze. Ultimate Windows Tweakerima prednost da je većina ovih opcija objedinjena na jednom mestu, ali je mana što ne postoji sitem pomoći koji bi dodtano objasnio posledice izbora pojedinih opcija.
Ultimate Windows Tweaker je besplatan program koji možete da preuzmete sa sajta The Windows Club. Nema posebnu proceduru za instalaciju, već se distribuira u vidu male zip arhive koju treba ručno raspakovati na hard disk, a zatim napraviti prečicu za startovanje. Ultimate Windows Tweaker se takođe može raspakovati na USB flash disk i odatle koristiti.