Panda Cloud Office Protection Advanced

21. 03. 2014 | uredio | software

Mar

Objedinjeno rešenje za AV zaštitu i kontrolu sadržaja

Ako ste mislili da profesionalna zaštita vaših računara podrazumeva kupovinu skupe opreme i kompleksno podešavanje, razmislite ponovo.
Prema istraživanjima sprovedenim od strane kompanije IDC, između 30 i 40 procenata saobraćaja u kompanijama nije vezano za posao. Online klađenje, chat, webmail, društvene mreže… Verovatnoća da korisnici yloupotrebe korporativne resursekoji nisu u vezi sa poslom je veoma velika, a to indirektno utiče na niži kvalitet servisa i uvećanje troškova.
Panda Security je u drugoj polovini 2013. godine izbacila na tržište novu verziju programa Panda Cloud Office Advanced koji pruža zaštitu od malwarea za radne stanice i servere (Windows, Mac i LInux), zaštitu e-maila (malware i spam) na Exchange serberima, ali funkcije koje ovo rešenje izdvajaju od sličnih je kontrola sadržaja (URL filtering) i kontrola spoljnih uređaja (Device Control) u okviru iste platforme.
Glavni problem koji utiče na efikasno URL filtriranje je nedostatak kapaciteta. Klasične radne stanice nemaju dovoljno resursa da čuvaju i obrađuju baze sa milionima katalogizovanih web sajtova. Stoga se ova vrsta zaštite obavlja na posebnim uređajima koji se nalaze na izlazu iz mreže, a to nije ni jeftino ni jednostavno u slučaju malih preduzeća. Sa novim modelom koji nudi Panda, čitava baza se nalazi u cloudu prema kojoj agent vrši upite, čim e su i minimalni reswursi dovoljni za obavljanje ove funkcije i samim tim je omogućeno da se filtriranje obavlja nasamoj radnoj stanici.
Panda Cloud Office Protection Advanced URL Filtering modul operiče sa dinamičkom bazom od preko 100 miliona adresa i pomoći će da sprečite neželjeni web saobraćaj, smanjujući time i verovatnoću da budete izloženi pretnjama koje dolaze preko njega.

Panda-COP

Centralizovana kontrola spoljnih uređaja vam omogućava da blokirate sve ili samo određene uređaje (prenosive diskove, image capture uređaje, DVD/CD, USB modeme, Bluetooth uređaje, itd) i time sprečite mogućnost upada virusa, ali i odliva poslovnih podataka.
Panda Cloud Office Protection Advanced koristi snagu Collective Intelligenca, iza koga se nalazi ogromna baza smeštena u cloudu, a koja obezbeđuje maksimalnu proaktivnu zaštitu na svim platformama, protiv poznatih i nepoznatih pretnji. Ona uključuje i firewall i zero-day zaštitu koja omogućava rešenje da prepozna pretnje koje još nisu identifikovane.
Jednostavnost implementacije i upravljanja je ista kao i u prethodnim verzijama, stoga će vam trebati svega nekoliko minuta da instalirate Pandu i uradite ponovo osnovno podešavanje. Zahvaljujući web portalu, zaštitom možete upravljati sa bilo koje tačke koja ima pristup internetu i neće vam trebati bilo kakva infrastruktura (na primer, server) ili visoko obučeno osoblje.
Ako vam, pak, filtriranje nije potrebno, već vam je dovoljna samo Antimalware zaštita sa kontrolom spoljnih uređaja, uvek se možeteopredeliti za Panda Cloud Office Protection koji je nešto jeftiniji, ali i dalje ima sve funkcionalnosti, osim navedene kontrole sadržaja i podrške za Exchange mail server.
Rešenje minimalno koristi lokalne resurse, procesor i memoriju, kao i internet link, a platforma je Powered by Microsoft Azurem, sa ISO 27001 i SAS 70 sertifikatima, što garantuje najviši nivo sigurnosti i pouzdanosti.
U toku promotivnog perioda Panda Security je obezbedio tri meseca besplatnog korišćenja za sve zainteresovane firme, a više informacija možete dobiti na www.pandasecurity.rs.