Kako da saznate koji su procesi aktivni na vašem računaru?

24. 07. 2015 | uredio | software

Jul

Ukoliko želite da saznate više o programima koji se izvršavaju na vašem računaru, Process Hacker je dobar i besplatan sistemski alat može će vam pomoći. Program prikazuje razne informacije o aktivnim procesima i sistemskim servisima, uz opcije za dodatna podešavanja načina izvršavanja. Process Hacker može da bude koristan za redovno praćenje rada sistema, potrošnje radne memorije, otkrivanje problema u izvršavanju softvera, a naročito kod otkrivanja štetnog softvera koji se možda pritajeno izvršava na vašem PC‑ju.

ProcessHacker

Process Hacker može da se postavi kao podrazumevani alat za prikaz podataka o aktivnim procesima u Windows okruženju, pa će pritisak na Ctrl+Alt+Del aktivirati njega a ne Task Manager. Process Hacker vizuelno podseća na Task Manager obojen u različite boje, a čak i programske ikone izgledaju isto za oba programa. Program takođe nudi sličnu funkcionalnost kao Windows Sysinternals Process Explorer, još jedan popularan alat iz kategorije zamena za sistemski Task Manager.

Informacije o aktivnim procesima Process Hacker grupiše i naglašava tako da se može pratiti koji program ih je aktivirao. Sa ove liste dovoljan je dupli klik ili pritisak na Enter da bi se došlo do dodatnih podataka. Za svaki izabrani program odnosno proces može se pogledati veoma detaljna statistika izvršavanja, grafikon korišćenja sistemskih resursa, detalji o korišćenju memorije, sigurnosna podešavanja, te sistemski ili korisnički nalog pod kojim se proces izvršava, ili recimo podaci kojima program pristupa u Windows Registry bazi. Process Hacker takođe prati aktivnosti na sistemu, pa će tako obavestiti u slučaju kreiranja novih sistemskih servisa (recimo pri instalaciji nekog programa).

Ukoliko neki program previše opterećuje računar, mogu se koristiti opcije za podešavanje prioriteta izvršavanja koje ćete u jednom potezu primeniti za celu grupu izabranih procesa. Funkcionalnost Process Hacker‑a može se proširiti instalacijom raznih plugin‑ova, pa se na taj način dodaju alati za .NET aplikacije, Windows Explorer integracija, opcije za čuvanje korisničkih beleški ili recimo podrška za poznati alat Sandboxie koji omogućava izvršavanje programa u izolovanom okruženju.

Process Hacker se razvija kao projekat otvorenog koda i dostupan je na adresi processhacker.sourceforge.net. Odavde može da se preuzme standardna instalacija programa za 32‑bit i 64‑bit Windows platforme, izvorni kod, kao i posebna prenosna verzija koja ne zahteva instalaciju već se može snimiti na disk i startovati po potrebi. Process Explorer radi na verzijama Windows verzija okruženja počevši od XP, a sveže verzije programa donele su i podršku za neke specifične opcije Windows‑a 10.