Hologram kojeg možete dodirivati

15. 07. 2015 | uredio | software

Jul

Pre desetak i više godina divili smo se filmovima u kojima smo imali prilike videti hologram u akciji. Iako smo tada smatrali da je to daleko u budućnosti, hologrami su postali stvar današnjice i već imamo dosta uspešnih projekata koji su uspeli nekadašnje maštarije pretvoriti u stvarnost. Nedavno nam je Microsoft prezentovao svoje rešenje holograma, a ovih dana u javnosti se pojavila nova vrsta holograma koja bi mogla celu stvar dići na jednu razinu više.
Naučnici Digital Nature Group razvili su novu vrstu holograma koja bi nas mogla približiti korak bliže ideji holograma kakvog smo oduvek zamišljali. Novi hologram sada je po prvi puta postao interaktivan i reaguje na dodir korisnika. Ova tehnologija ostvarena je pomoću lasera koji raspršuju svetlosne zrake u jako kratkim vremenskim intervalima i tako uspevaju ionizovati molekule vazduha zahvaljujući čemu se prikazuje slika u prostoru.

hologram-dodir

Zahvaljujući posebnom načinu emitovanja svetlosti, ova tehnologija omogućuje korisniku holograma da oseća, odnosno dodiruje hologram. Inače, način emitovanja svetlosti na ovaj način naziva se plazma i korisnik oseća energiju zahvaljujući vibracijama molekula vazduha, što se kod korisnika manifestuje kao dodirivanje po brusnom papiru. Da bi prikazali svetu šta ovaj hologram zaista može, biće potrebno još vremena, ali za početak naučnicici su isprogramirali da se prilikom dodirivanja holograma menja njegov oblik. Informacije o dodiru šalju se računaru pomoću kamere, pa nakon toga sledi promena oblika.
Za sada veliki problem predstavlja brzina odašiljanja laserskih zraka koja mora biti vrlo mala. S obzirom na to i sam hologram je jako mali, odnosno iznosi samo 1 centimetar kubni. No, ovakav razvoj tehnologije upućuje nas u to kako će budućnost sigurno beležiti vrlo značajne stranice što se holograma tiče.