Nove Dell radne stanice

18. 08. 2014 | uredio | hardware

Aug
18

Kompanija Dell predstavila je nove modele Tower i Rack radnih stanica sa unapređenim performansama – Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910 i Rack 7910.
Iz ove kompanije kažu da nova linija stanica poseduje najnoviji Intel Xeon procesor, DDR4 memoriju, NVIDIA i AMD grafike i udvostručenu memoriju u odnosu na prethodnu generaciju.

dell-precision-workstations-tower-5810-7810-7910

„Od oblikovanja i dizajniranja surf daski, do produkovanja specijalnih vizuelnih efekata u studiju Framestore, koji je nagrađivan Oskarom, Dell Precision pomaže u realizaciji lepih i složenih projekata uz pomoć moćnih radnih stanica. Svaka
ključna komponenta naših novih radnih stanica je ažurirana, rezultujući izvanrednim performansama, koje pružaju našim klijentima izvanredan dizajn bez ograničenja”, izjavio je Andy Rhodes, izvršni direktor odeljenja za Dell Precision radne stanice.
Novi sistemi poseduju najnoviju i verziju softverskog alata Dell Precision Optimizer v2.0 ( DPO ), koji će biti dostupan od 4. septembra i fabrički instaliran u novoj Dell liniji Tower radnih stanica sredinom oktobra.

Noctua NH-D15

15. 08. 2014 | uredio | hardware

Aug
15

Naslednik Noctuinog poznatog hladnjaka za procesor D14 nastavlja tamo gde je prethodnik stao, te nam se predstavlja kao vrhunski vazdusni hladnjak odličnih performansi

Noctua je na tržište izbacila naslednika legendarnog hladnjaka NH-D14 koji je i danas pojam za vazdusni hladnjak najviše klase. Sada je nakon četiri godine na tržištu došlo vreme za njegovo penzionisanje i zamenu novijim modelom koji mu je vrlo sličan, ali donosi određene razlike. Ključan se princip hlađenja kod vazdusnih hladnjaka najviše klase ne menja previše već poslednjih nekoliko goidna. Ističu se velikim i masivnim pasivnim hladnjacima koji se kombinuju sa nešto tišim ventilatorima većeg promera.

noctua

Proveren koncept

U pakovanju uz D15 i dva njegova A15 ventilatora, nalaze se još i kitovi za montažu, detaljne upute popraćene slikama, zatim Y spliter za ventilator, L.N.A. adapteri, gumeni čepići i metalni vijci za ventilator. Tu je i poznata NT-H1 termovodljiva pasta, odvijač, te par nosača za drugi ventilator. Bogato kao i uvek.

Dizajn hladnjaka se nije drastično menjao, te je i dalje reč u dvostrukom toweru, koji ima zajedničku bazu i šest debelih toplovodnih cevi kao poveznicu, tj. nosač. Te toplovodne cevi prolaze kroz bazu hladnjaka koja je na novom modelu malo bolje obrađena. Ipak, kada malo detaljnije pogledamo uočavamo novi dizajn aluminijskih listova, uočavamo to da su toplovodne cevi malo razmaknutije kako bi odvođenje topline bilo bolje. Uz to, D15 ima nešto šire raspoređene aluminijumske listove sa 140 mm na 150 mm, a poboljšana je i kompatibilnost sa visokim RAM modulima, pa sada u single fan modu podržava module visoke do 64 mm. Ta je kompatibilnost vidljiva u rezu koji je napravljen u najnižim listovima. Najvažnije je da proverite može li vam ovaj hladnjak bez problema stati na vašu matičnu ploču, te kako se uklapa u celu priču obzirom na komponente koje želite koristiti. Ukoliko sve to napravite problema ne bi smelo biti.

Grdosija

Dimenzije su ponešto izmenjene, a bez ventilatora je D15 visok 165 mm, širok 140 mm te dubok 135 mm. Kada na to dodamo dva ventilatora dubina se povećava na 161 mm, a i visina se mijenja u ovisnosti o tome koliko vanjski ventilator moramo podići iznad memorije na X79 pločama.

Masa bez ventilatora iznosi okruglih 1000 grama što je za 100 grama više od D14. Sa oba ventilatora montirana, masa raste na 1320 grama. Kvaliteta izrade, materijala, spojeva i završne obrade je na maksimalno visokoj razini na što nas je Noctua već i naviknula. Korišteni materijali uključuju bakar za bazu i toplovodne cevi, aluminijum za listove, lem na spojevima te Nikal za završnu obradu.
Baza je ravna i sa sjajnom završnom obradom, te je u tom pogledu malo bolja od baze na D14. NF-A15 ventilatori nisu novost i na tržištu su od prošle godine. Maksimalna brzina ovih ventilatora iznosi 1500 okretaja u jednoj minuti, što se uz pomoć L.N. adaptera smanjuje na 1200. Ovakav vam adapter omogućava da dodatno smanjite buku. Sam učinak na efikasnost hlađenja u tom slučaju morat ćete provetiri sami. Što jasno ovisi dakako da li je reč o znatno overclockiranom procesoru ili procesoru koji radi tek na svojoj nativnoj radnoj frekevenciji.

Odlične performanse

D15 smo testirali na Asus Rampage IV Extreme ploči s Intel Core i7 3960X procesorom podignutim na 4.5 GHz pri 1.45V. Performanse sa oba ventilatora na maksimalnoj brzini su bolje nego kod D14, no ne i drastično, uz što je došlo do neminovnog povećanja buke. Ventilatori se vrte na 1500 okretaja i pri tome je izmerena buka od 50 dB ipak mrvicu previsoka za svakodnevni rad. Sa low noise adapterom se buka drastično smanjuje na 45 dB, no pri tome su performanse lošije. Ipak, generalno D15 je donio pomak u odnosu na D14.

Noctua je još jednom dokazala zašto je jedan od najboljih svetskih proizvođača procesorskih hladnjaka. NH-D15 je vrhunski proizvod, napravljen od kvalitetnih materijala i sa velikom pažnjom. No ostaje doajm kako ćete za nešto bolje performanse ipak morati posegnuti za kvalitetenijim rešenjeim vodenog hlađenja što međutim samo po sebi nosi pitanje isplativosti, odnosno ukupne cene takve investicije.

I tablet i telefon u jednom uređaju

13. 08. 2014 | uredio | hardware

Aug
13

Allview Ax4 nano je uređaj koji smo nedavno imali na testu. Ovaj ta­blet mo­že ko­mo­tno da po­slu­ži i kao te­le­fon jer di­ja­go­na­la e­kra­na i­zno­si 7“ a o­dnos stra­ni­ca je 16:9, što ga čini ve­oma us­kim, i to u me­ri da će mno­gim ko­ri­sni­ci­ma sta­ti u je­dnu ša­ku. Pri­su­tan je slot za kar­ti­cu sa po­drškom za 3G ve­zu, a nje­gov OS obo­gaćen je Phone i Messaging op­ci­ja­ma.

Allview

Je­di­no mu ne­dos­ta­je sen­zor bli­zi­ne, pa ćete e­kran mo­ra­ti ručno da is­ključuje­te ka­da obav­lja­te po­ziv. Kao ta­blet, AX4 nano mo­že da se po­hva­li e­kra­nom re­zo­lu­ci­je 800×480, a je­di­na za­mer­ka su mu sla­bi­ji u­glo­vi gle­da­nja. Im­ple­men­ti­ran je dvo­je­zgar­ni Cortex A7 pro­ce­sor ko­ji ra­di na tak­tu od 1,3 GHz, a upa­ren je sa Mali‑400 GPU‑om i 512 MB me­mo­ri­je. Za­hva­lju­jući e­kra­nu ma­nje re­zo­lu­ci­je per­for­man­se su o­dlične, ta­ko da smo ste­kli uti­sak ka­ko se unu­tra na­la­zi ba­rem za kla­su bo­lji har­dver. Za sme­šta­nje po­da­ta­ka tu je 4 GB lo­kal­ne me­mo­ri­je i slot za microSD kar­ti­cu.
Ma­li­šan po­se­du­je dve ka­me­re ko­je ni­su po­se­bno do­brog kva­li­te­ta, ali će po­slu­ži­ti. Za­dnja čak ras­po­la­že i bli­cem za fo­to­gra­fi­sa­nje u u­slo­vi­ma sla­bi­jeg am­bi­jen­tal­nog o­sve­tlje­nja. Android 4.2 se o­dlično slaže sa u­građenim har­dve­rom.
Allview AX4 nano mo­žda ni­je sav­ršen ta­blet, ali ka­da zna­te nje­go­vu ce­nu, sva­ka za­mer­ka pa­da u vo­du. Za ne­što ma­nje od 100 ev­ra, do­bi­ja­te pro­i­zvod ko­ji je u sta­nju da spo­ji pa­me­tni te­le­fon i ta­blet u je­dan uređaj.

Specifikacija:

Procesor: Cortex A7 1.3 GHz (Dual-core)
Grafika: Mali-400
Memorija: 512 MB RAM, 4 GB flash + microSD (do 32 GB)
Komunikacija: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
Ekran: 7” 800×480
Kamera: 3 Mp, foto 2048×1536 piksela, video 1080p,
Web kamera 1.2 Mp
GPS: Ne
Operativni sistem: Android 4.2
Dimenzije i masa: 190.9×107.8×9.25 mm; 256g

Canon Pixma iX6850

11. 08. 2014 | uredio | hardware

Aug
11

Pixma iX6850 nije još jedan od uobičajenih uređaja koji se često vrzmaju unutar našeg Ispitnog centra. Pre svega jer je reč o printreru A3 formata na što nas je u startu upozorila njegova osetno veća širina u odnosu na uobičajene primerke.

A3 za svakoga

Printeri ovakva formata se dosta retko viđaju među pristupačnijim ispisnim uređajima namenjenim standardnom tržištu. To ga čini potencijalno zanimljivim manjim kancelarijama, ali i ponekim kućnim korisnicima čiji specifični zahtevi konačno mogu biti zadovoljeni. Pored toga, ne treba zaboraviti kako će konkretni model ujedno pružiti i kvalitetan ispis fotografija za koje je uz standardne četiri mastila osigurana i dodatno foto crno mastilo, koja su, uzgred, pohranjene u zasebnim spremnicima.
No pre svega, Pixma iX6850 će ispis svih vrsta sadržaja obaviti poprilično kvalitetno i relativno brzo. Preciznost svih materijala i oštrina teksta su na visokoj razini, dok su boje energične i dobro zasićene. Većina korisnika koji su imali priliku videti koliko su efikasne kvalitetnije Pixme znati će o kakvoj se kvaliteti ispisa radi – dakle bez značajnih prigovora. Pored standardnog i draft kvaliteta ispisa koja donosi uštedu mastila je više nego korektna. Kada već spominjemo uštedu valja naglasiti kako su pored standardnih dostupni i XL spremnici s bojama (odnosno XXL crni spremnik) čijim odabirom ostvarujemo značajno niže troškove ispisa.

canon-pixma-ix6850

Ispis bez žice

Kada je u pitanju brzina ispisa ovaj se printer pokazao više nego solidnim. Crno-beli sadržaji A4 formata u standardnom kvalitetu se ispisuju brzinom od 12 str./min., u boji 8 str./min, dok će se A3 formati ispisivati brzinom od 6,5 za crno-bele i 5,3 stranice u minuti za sadržaje u boji. Više nego prihvatljivo za sve one koji po ovom pitanju ne postavljaju velike zahteve.
Bez dodatnog skenera izgled ovog pisača je poprilično jednostavan, a dimenzije relativno kompaktne, barem dok ne izvučemo njegove plastične držače ulazne i izlazne fioke papira. Opremljenost priključcima i mogućnost povezivanja su sasvim solidni. Pored USB-a i Etherneta tu je i podrška za WiFi, no USB priključak ili čitač kartica za direktni ispis sa prenosnih memorija ovdje nećemo dobiti. Također, jednostavan dizajn sa samo trima tipkama za upravljanje rezultirao je izostankom ekrana za navigaciju. S druge strane, Wi-Fi značajka omogućava deljenje i upotrebu s bilo kojeg mesta u kancelariji ili stanu, dok direktno povezivanje mobilnih uređaja i tableta pruža ispis bez posredovanja lokalne mreže. Podržane su Android, iOS i Windows RT mobilne platforme, dok nam Google Cloud Print i Apple AirPrint omogućava ispis i s udaljenih lokacija.

MSI GX Destroyer Laptop s AMD R9 M290X

01. 08. 2014 | uredio | hardware

Aug
01

MSI je osvežio ponudu svojih razarača. Pogledajmo što nam to donosi ovaj put.

MSI je osvežio svoju ‘razaračku’ ponudu laptopova modelima GX70 i GX60 i oba uključuju AMD-ov A10 APU procesor. Oba također dolaze sa super moćnom R9-290X grafikom, adekvatnom za svakog gejmera.
Laptopovi su oboružani s novim Dragon Gaming Centrom, pomoću kojeg se pretvarate u zmaja i letite po prostoriji. No to samo ako imate bujnu maštu. Naime, radi se o softveru koji služi kao neka vrsta PC doktora i trenera kojem je zadatak da proveri i popravi računar i optimizuje ga na maximalne performanse.

MSI

Dakle ovako, oba modela sadrže AMD’s A10-5750 klokovan do 3.5 GHz, Radeon R9-M290X (2 GB GDDR5) grafiku, 1 TB 7200 RPM hard disk, Killer E2200 game networking, SD čitač, audio portove, HDMI, 720p web kameru, SteelSeries gejming backlit tipkovnicu i sl.
Razlika je u sledećem:
GX70 model ima 17.3-inčni ekran s 1920 x 1080 rezolucijom, 12 GB DDR3L-1600 RAM, Blu-ray optički čitač, Wireless N i Bluetooth (AW-NB114H), tri USB 3.0 porta, dva USB 2.0 porta, te težinu od $1,399.99.
GX60 ima 15.6-inčni ekran s 1920 x 1080 rezolucijom, 8 GB DDR3L-1600 RAM, DVD Super Multi optički čitač, Wireless N i Bluetooth (AW-NB100H), tri USB 3.0 porta, jedan USB 2.0 porta, te težinu od $1,299.99. Skupo isto kao i prvi skoro.
Iz MSI-a dolazi još vijesti o dodatnim stvarčicama odn. softverom SteelSeries Engine-a za još veću i bolju kontrolu nad radom ovih ali i nadolazećih zvijeri iz G serije. ”Happy Gaming”.

Stranice 2 od 212