Trostruko rešenje za bezbednost i uštedu

06. 09. 2013 | uredio | hardware

Sep

Moderne firme imaju potrebu za tehničkom zaštitom i upravljanjem, što uključuje alarmni sistem, video ­nad­zor i centralno upravljanje električnim uređajima. Male firme često nemaju dovoljno sredstava za nezavisne sisteme – za njih je kompanija Vucomm razvila integralno rešenje koje obuhvata sve tri funkcionalnosti u jednom jednostavnom i jeftinom uređaju, zasnovanom na IP kameri Mobotix T24, PIR senzorima i drugim eksternim uređajima.Kamera ima hemisferno sočivo koje zahvata sliku iz cele prostorne polusfere i interfejse koji omogućavaju kombinovanje sa drugim uređajima. Može da snima na internu storage memoriju, ima ugrađen mikrofon i zvučnik, kao i alarmnu sirenu. Omogućava detekciju pokreta koja otkriva uljeza, nakon čega uključuje sirenu, obaveštava korisnika elektronskom poštom, SMS­om ili telefonskim pozivom, odnosno radi bilo šta drugo za šta je programirana; može istog trenutka da započne striming video­materijala preko Interneta, ili da pošalje email koris­niku sa slikom onoga što se dešava u prostoriji.

Mobotix-T24

Za zaštitu celog prostora neophodna je kamera u svakoj prostoriji, što bi povećalo cenu. Rešenje je dopuna sistema znatno jeftinijim pasivnim infracrvenim (PIR) senzorima, koji mogu samo da detektuju uljeza, ali pošto su povezani sa kamerom, pri aktivaciji kamera reaguje kao da je sama detektovala pokret. Vu‑comm­ovo rešenje se oslanja na Coco PIR senzore koji se povezuju bežično, te na bežične Coco adaptere i utičnice koje služe za upravljanje električnim uređajima.

dovado_4gr_routerCentralno upravljanje se ostvaruje pomoću Dovado 4GR rutera koji podržava Tellstick – USB adapter koji bežičnim putem komunicira sa svim Coco utičnicama, adapterima i PIR senzorima u okolini. Dovado ruter ima Ethernet uplink kojim se povezuje na internet, a na njega se može povezati i 3G modem za rezervnu vezu. Tako ovaj home automation sistem omogućava korisniku da upravlja svim uređajima preko Interneta ili putem mobilne telefonske mreže i SMS poruka.Ovim rešenjem se dobija alarmni sistem koji pokriva ceo prostor, video­nadzor u glavnoj prostoriji i centralizovana kontrola električnih uređaja. Prve dve funkcionalnosti su ulaganje u bezbednost, a home automation donosi udobnost i smanjuje troškove ­ pažljivim upravljanjem uređajima, posebno grejanjem i klima­tizacijom, mogu se ostvariti velike uštede na računima za električnu energiju.